Jste zakladatel.

Všechno je v pohybu, pevných bodů je málo. Napínavá doba pro všechny zúčastněné. V této fázi máte na starosti mnoho důležitějších věcí než dobře vytvořené logo. Avšak ve chvíli, kdy už podnik běží, musí být položeny také základy vašeho jednotného vizuálního stylu – corporate designu. Většinou stačí jeden rozhovor a směr je jasný: obor, cílová skupina, komunikační kanály – a váš entuziasmus. Ten objevíte i v našich návrzích. Slibujeme.

Čas pro nový start.

Vaše společnost roste. Vytvořily se struktury i jasný profil podniku. Těžiště činností se posunulo, přibyly nové klíčové kompetence. To by se mělo odrazit i ve vašem corporate designu. Provedeme analýzu stávajícího stavu, předložíme návrhy na zlepšení a výsledky shrneme do grafického manuálu. Váš konzistentní vizuální styl tak bude zajištěn i do budoucna.

Konstrukce již stojí.

Zásady vašeho jednotného vizuálního stylu jsou závazné? V pořádku. Dobrý corporate design poskytuje prostor pro individuální řešení. Ta jsou nutná, mají-li vzniknout projekty speciálního charakteru. Kampaně, různé akce, prezentace na veletrhu, nebo jen každoroční novoročenky. Prozkoumáme váš stávající corporate design, budeme se držet vašich požadavků a volný prostor využijeme pro reprezentativní řešení.

K našim zákazníkům patří

O ideasfirst

ideasfirst…

pracuje svědomitě.

vytváří silné texty a koncepty.

přemýšlí společně s vámi.

zjednodušuje složité.

má smysl pro humor.

Zveme vás na kávu, pokud…

  • hledáte partnera pro malé zakázky či velké úkoly.
  • oceňujete nákladově efektivní, dlouhodobou a na důvěře založenou spolupráci.
  • jste majitelem či jednatelem společnosti nebo zodpovídáte za marketing.
  • máte vztah k Německu.
  • hledáte správný mix perfekcionismu a kreativity.
  • věříte v sílu dobré myšlenky.

Ingo Mesker
jednatel a zakladatel společnosti ideasfirst, s.r.o.

O corporate designu

Co je corporate design neboli jednotný vizuální styl?

→ Corporate design zharmonizuje vzhled vašich digitálních a analogových komunikačních nástrojů.

→ Corporate design tvoří společně s korporátním chováním a komunikací korporátní identitu vaší společnosti.

→ Corporate design je autentický: ztvárňuje navenek vaše hodnoty, postoje a podstatu vaší společnosti, instituce nebo organizace.

→ Corporate design zdůrazňuje vaše stěžejní činnosti a silné stránky, podporuje sdílení vašeho úspěšného příběhu a pomáhá budovat vaši značku.

→ Corporate design není nepohodlný korzet, ale oblek šitý na míru.

Proč používat corporate design?

→ Jednotný a jasný vizuální styl zvyšuje povědomí o vaší značce a zaručuje její profesionální a individuální prezentaci na trhu.

→ Centrálně definovaný grafický manuál znamená nezávislost na jednotlivých poskytovatelích služeb a dodavatelích.

→ Váš soubor grafických nástrojů můžete rychle a efektivně využít při každém dalším projektu.

→ Dobrá interní a externí prezentace společnosti zvyšuje motivaci jejích zaměstnanců.

→ Z těchto důvodů je corporate design podnikatelskou investicí, která vám dlouhodobě ušetří čas a peníze.

Jak vzniká corporate design?

1. Analýza

O jaký typ společnosti se ve vašem případě jedná?
Jak se v současné době prezentujete?
Jaké výrobky a služby nabízíte?
Komu a kde?
Co vás jasně identifikuje?
Jak zní vaše motto?
Jaké cíle a vize jste si stanovili?
Jak je vaše společnost vnímána navenek a uvnitř?
Jaké postavení zastáváte v rámci svého oboru?
Jak vystupují vaši zaměstnanci?
Odpovědi na tyto otázky nám poskytnou obsáhlou představu o společnosti a budeme moci definovat kritéria sloužící jako výchozí bod pro naše návrhy a řešení.

2. Návrh

Na základě analýzy navrhneme jednotlivé vizuální prvky vašeho budoucího corporate designu: logo, barvy, fonty, další opakující se vizuální prvky a způsob jejich uspořádání. Na základě příkladů použití vzniknou zpravidla dva až tři návrhy vašeho nového vizuálního stylu. Jakmile vyberete svého favorita, zahrneme do návrhového procesu veškeré oblasti, ve kterých bude vaše společnost budoucí vizuální styl používat, a jednotně je zpracujeme.

3. Dokumentace

V první části grafického manuálu definujeme základní pilíře vašeho corporate designu a jeho používání. Poté postupně doplníme finální podobu dalších schválených komunikačních materiálů. Podrobně a jasně vám vysvětlíme vizuální řešení konkrétního použití (např. u vybavení obchodu, letáků, brožur, inzerátů, webových bannerů, powerpointových šablon, brandingu pracovních oděvů / vozového parku / reklamních prostředků). K již schváleným návrhům připojíme výrobní dokumentaci. Rádi vás budeme provázet i procesem výroby, nebo jej kompetentně zajistíme.

4. Implementace/další rozvoj

Ještě před publikací vašeho nového corporate designu zaškolíme v této problematice zaměstnance. Je důležité, abychom je do vývoje vašeho corporate designu zapojili co nejdříve, čímž získáme cennou odezvu z každodenní praxe. Tento krok zvyšuje identifikaci s novou vizuální podobou a ochotu ji dále rozvíjet. Máme hotovo – avšak to je jen začátek. Podnik, trhy a cílové skupiny se neustále vyvíjejí. Proto má smysl občas podrobit corporate design kritickému přezkumu a případně jej přizpůsobit, doplnit nebo upravit.

Prvky a použití corporate designu

Základní prvky corporate designu:

Logo
Barvy
Korporátní a alternativní písma
Opakující se vizuální prvky
Vizuální princip
Obrazové prostředky

Použití corporate designu:

Tiskoviny

Krycí list a další strany
Dodací list
Faktura
Formuláře
Templates (MS Office)
Vizitky
Obálky
Krátké sdělení
Poznámkový blok / post-it bločky
Razítko
Popis šanonů
Interní sdělení
Štítek s adresou / označení balíků

Image/PR

Složka s materiály / press kit
Newsletter
Image brožura / firemní brožura
Výroční zpráva
Image/produktová/personální inzerce
Zákaznický/firemní časopis
Časopis pro zaměstnance

Akce

Pozvánka/program
Plakát
Směrovka
Roll-up
Prezentační stěna
Vlajka
Zasedací pořádek
Jmenovka
Řečnický pult
Seznam účastníků
Prezenční listina

Tištěná reklama

Brožury, prospekty, katalogy
Letáky
Produktové listy
Datové listy
Direct mailing
Dárkový poukaz
Manuál/návod k použití
Inzeráty
Plakáty

Obalové materiály

Obaly
Skládací krabice
Přepravní kartony
Stojany na zboží
Zásobník na zboží k umístění na prodejním pultu
Blistry/pytle/sáčky/tuby
Etikety
Balicí papír, fólie
Tašky
Obalový design
Návod k použití / příbalový leták
Lepicí páska

Přeprava / firemní majetek

Vizuální podoba vozidel
Kontejner
Stroje/přístroje

POS materiály

Plakát do prodejny/výlohy
Popis výlohy
POS plakát
Pultový stojan
Crowner
Podlahový stojan
Stopper
Wobbler
Displej na pult / do výlohy
Zásobník / regálový displej
Odpovědní lístek / dárkový poukaz

Elektronická média

Webová stránka
Intranet
Aplikace
Uživatelská plocha
Design šablony (PowerPoint)
E-mailový podpis
CD/DVD

Propagační předměty

Propisky
Zapalovače
Kšiltovky
Trička
Samolepky/placky/přívěsky
Kalendáře
USB flash disky

Cenné papíry/mince

Kolek
Poukaz
Certifikát
Medaile/vyznamenání
Listina
Zaměstnanecká/zákaznická karta

Architektura

Design sídla/pobočky
Zařízení kanceláře a design obchodu
Design fasády/prostoru
Označení
Firemní štít
Ukazatel
Vlajka
3D objekt
Piktogram
Veletržní stánek
Výstava

Oděvy

Pracovní oděvy
Uniforma
Pokrývky hlavy (přilby, kšiltovky)
Dresscode
Jmenovky

Produktový design

Umístění loga
Popisky

Sejdeme se?
U nás, u vás nebo kdekoliv jinde
nad šálkem dobré kávy!

Kancelář Praha
ideasfirst, s.r.o.
Oderská 333/5
CZ-196 03 Praha - Čakovice

Sídlo firmy/fakturační adresa
ideasfirst, s.r.o.
Partyzánská 322
CZ-551 01 Jaroměř
DIČ CZ27532526

+420 607 545 107